Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

Rekonštrukcia toaliet v školeVytlačiť
 

IMG_20190831_115315.jpgV školskom roku 2018/2019 sa naši žiaci opäť zapojili do spotrebiteľskej súťaže Domestos pre školy. V tejto súťaži Domestos pomáha školám s rekonštrukciou toaliet. Naši žiaci plnili zadané úlohy, spolu s rodičmi zbierali účtenky a body, ktoré nám v konečnom zúčtovaní priniesli skvelé 1. miesto.

Výhra 3.500 eur bola pre nás veľkou motiváciou a naštartovala rekonštrukciu toaliet v našom zariadení. Počas letných prázdnin prešli toalety kompletnou premenou, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia v ZŠ ,MŠ aj sociálne zariadenia pedagogických pracovníkov.

Žiaci sa tak v novom školskom roku môžu tešiť na nové  a krajšie hygienické zariadenia. Tie ich snáď budú ešte viac motivovať k dodržiavaniu správnych hygienických návykov.

Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili  a pomohli dobrej veci.


 
 
Základná škola Sklené Teplice
 
 
 Pohľad na školu
 
Je málotriednou školou, v ktorej sa žiaci prvého až štvrtého ročníka vyučujú v dvoch triedach.
 
 
 
      Nástenka
    
 
 Čo ponúkame Vášmu  dieťaťu?  -vo výchovno-vzdelávacom procese:
 
·     kvalifikované vyučovanie
·     nižší počet žiakov v triedach
·     individuálny prístup učiteľa ku každému žiakovi(maximálny počet žiakov v triede je 15)
·     rodinné prostredie, uvoľnená atmosféra vyuč. procesu, negatívne javy správania žiakov sú ihneď konzultované s rodičmi
 
·     využitie počítačov vo vyučovacom procese, možnosť pracovať s počítačom pre každé dieťa(v školách s vysokým počtom žiakov sa to realizovať nedá)
 
 Počítače
 
·     aktívne zapájanie žiakov do vedomostných, výtvarných a speváckych súťaží v regióne
·     exkurzie(hvezdáreň ZH, rodný dom Andreja Kmeťa, originálny domček s pôvodným ľudovým zariadením v Hornej Ždani, atď.)
·     celoškolský výlet( autobus poskytuje obec zdarma)
 
 
v čase mimo vyučovania:
 
·     krúžková činnosť pre žiakov (informatika, cudzie jazyky, literárny krúžok, krúžok šikovných rúk)
·     školský klub detí do 15.00hod.(vyprevádzanie dochádzajúcich detí k autobusu)
·     akcie poriadané školou(účasť žiakov na turnajoch v minifutbale, vo vybíjanej, besiedky pre hostí pri  príležitosti Októbra-mesiaca úcty k starším, Dňa matiek, MDŽ, príchod Mikuláša, vianočná besiedka s pánom farárom, karneval, MDD, návštevy divadelných predstavení pre žiakov v ZH, rozlúčkový pobyt na chate pre žiakov 4. ročníka, stretnutia absolventov školy)
·     naša škola je usporiadateľom branno- športového preteku málotriednych škôl regiónu
 
 
 
 - v starostlivosti o zdravie:
 
·       škola je umiestnená v tichom prírodnom prostredí
·       v mesiaci máj, jún sa žiaci mnohé predmety vyučujú vonku
·       plavecký výcvik pod vedením plaveckého inštruktora
·       využívanie kúpaliska v mesiaci jún, bezplatne
·        v mesiacoch september-máj jedenkrát mesačne relaxačno-ozdravovací pobyt pre deti v kúpeľoch ( cvičenie vo vode, relaxačné cvičenia )
 
Vážení rodičia, to najvzácnejšie, čo v živote máme, sú naše deti. Nevystavujme ich preto riziku preplnených, mestských škôl, preplnených tried, anonymite, riziku záškoláctva, šikanovania a iným negatívnym javom. Adaptáciu na prostredie veľkej, mestskej školy zvládne jednoduchšie dieťa 5. ročníka, než malý prváčik.
 
Trieda 
 

 
ÚvodÚvodná stránka