Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Jednota dôchodcov

ZO ŽIVOTA JDS

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci  bola založená v októbri 2010 s počtom 40 členov. Hneď sme si zvolili výbor v zložení :


                                  predseda: Beňová Anna

                                  podpredseda: Číž Štefan

                                  hospodár: Čížová Emília

                                  reviz. komisia: Jáni Miloslav, Urgasová Margita

 

Na tejto zakladajúcej schôdzi sme si odsúhlasili členský príspevok vo výške 3 € a tiež plán práce na rok 2011.


 

ZO ŽIVOTA JDS - 2014

Aktivity:

   - prednáška o pestovaní ovocných stromov / p. Máčaj /

   - účasť a výpomoc pri fašiangovej zabíjačke

   - športové hry v Sklených Tepliciach

   - účasť na majálese v Žiari nad Hronom

   - účasť na športových hrách v Žiari nad  Hronom

   - účasť na bále seniorov v Žiari nad Hronom

   - zájazd do Nitry na divadelné predstavenie  „PÝCHA A PREDSUDOK „

   - účasť na divadelnom predstavení vo Zvolene „ TAKMER DOKONALÁ SVADBA „

   - prednáška o rizikovom ochorení seniorov / MUDr. Krátky/

 

Turistika:

   - na Kapitulské bralá

   - na Szabo Sziklu

 


 

ZO ŽIVOTA JDS - 2013

V roku 2013 sme absolvovali nasledovné aktivity :

          -  Účasť na okresnom plese seniorov
          -  Prednáška: Poistenie seniorov
          -  Účasť na obecnej zabíjačke
          -  Prednáška: Bez násilia každý deň „/kpt. Šmondrková/
          -  Účasť na oslavách „ 40 výročia družby medzi TJ Slovan Sklené Teplice – TJ Sokol Neveklov
          -  Zájazd do Hrušova na „ Hontiansku parádu „
          -  Zájazd do Bratislavy na divadelné predstavenie „ Tak sa na mňa prilepila“
          -  Prednáška : Vývoj a starostlivosť o včelstvo / p. Máčaj /


Členovia našej organizácie sa aktívne zúčastňujú na brigádach ako sú čistiace práce po fašiangovej zabíjačke, hrabanie sena na cintoríne, čistiace práce na Dome smútku  po maliaroch. Štvrť ročne si pripomíname jubilantov  a tiež ktorí majú okrúhle výročie uctíme si ich kyticou kvetov  a pesničkami , ktoré im zaspievajú členovia spevokolu.

V tomto roku sme sa zúčastnili aj športových  hier seniorov, kde sa naši členovia umiestnili nasledovne:

Beňová Anna:             1. miesto - hod medicinbalom na ciel
                                      2. miesto - šípky

Urgasová  Margita:    2. miesto - streľba zo vzduchovky
                                      3. miesto - šípky

Číž Štefan:                   2. miesto - streľba zo vzduchovky.


 

ZO ŽIVOTA JDS - 2012

V roku  2012 sme prijali  ďalších nových členov a schválili sme si plán práce na tento rok.

Aktivity   -  účasť na fašiangovej zabíjačke
                 -  prednáška : o teplických prameňoch /p. Máčaj/
                 -  založenie spevokolu „ T E P L I Č I A N K A „
                 -  účasť na predstavení súboru „ ALEXANDROVCI „
                 -  zájazd na Flóru Olomouc
                 -  účasť na akcii „ Mikroregión nás spája „
                 -  návšteva divadelného predstavenia „ Lekárske tajomstvo „

Turistika -  výstup na Kapitulské bralá
                 -  výstup na Revištský hrad

 

Spevokol TEPLIČIANKA  bol založený 13.2 2012 s počtom členov 15. Vedie ho pán Bahúl Anton, ktorý aj hrá na harmonike. V repertoári majú 80 piesní, ktoré si upravujú /Šimková Alžbeta , Bahúl Anton/.Nácvik piesní mávajú 2 X mesačne . Zúčastňujú sa rôznych  akcií poriadaných obecným úradom a vedením kúpeľov.


 

ZO ŽIVOTA JDS - 2011

Aktivity:

     - prednáška : Včely, ich produkty na zdravie / p. Jáni/
     - účasť na okresnom plese seniorov v Žiari n/Hr.
     - účasť na opere „ Grófka Marica“
     - prednáška : Mozgová príhoda /MUDr. Krátky/

Turistika:
      - výstup na Kečku
      - návšteva Žakýlskeho hradu
      - výstup na Čertovu skalu


 
ÚvodÚvodná stránka