Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Sklené Teplice

Občianske združenie TEPLICE sa v roku 2018 uchádza o 2% dane!


Naše Občianske združenie Teplice sme zaregistrovali ako  príjemcu 2 % z dane na rok 2016. Peniaze, ktoré získavame, využívame na financovanie kultúrnych akcií, vydávanie novín... Ak by ste sa rozhodli venovať nám túto časť dane, budeme vám povďační.


Naše údaje :
Názov organizácie:
Občianske združenie Teplice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37897667
Sídlo: Sklené Teplice 228, 966 03

Tlačivá na stiahnutie nájdete na 

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3550


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sklené TepliceVytlačiť
 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sklené Teplice

osvetlenie

  • miesto realizácie projektu: Obec Sklené Teplice
  • názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sklené Teplice

Predmetom predkladaného projektu je výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia a obnova súvisiacich prvkov osvetľovacej sústavy v intraviláne obce Sklené Teplice. Rekonštrukcia je zameraná na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti vedenia, na zníženie nákladov spojených s prevádzkou verejného osvetlenia a zlepšenie osvetlenia komunikácií. Zahŕňa výmenu 44 ks existujúcich svietidiel za nové s lepšími svetelno-technickými a ekonomickými vlastnosťami, výmenu výložníkov (umiestnenie pod vedenie NN), výmenu rozvádzača, a doplnenie sústavy verejného osvetlenia 26 svietidlami na hlavnej ceste III. triedy č. 2498.

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

 

 

  • názov a sídlo prijímateľa: Obec Sklené Teplice, 966 03 Sklené Teplice č. 161
  • informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizcie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100znakov pre každú aktivitu)    
Aktivita 1: Štúdia a svetelno-technické meranie modernizovaného osvetlenia obce 07/2015 06/2016
Aktivita 2: Výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia obce a obnova súvisiacich prvkov osvetľovacej sústavy 12/2015 12/2015
Podporné aktivity    
Riadenie projektu 07/2015 06/2016
Publicita a informovanosť 07/2015 06/2016
Začatie práv na projekte 07/2016  
Ukončenie prác na projekte   06/2016

 

  • logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu :

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

 

 

  • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.hospodarstvo.gov.sk/

  • výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 33 612,98 EUR

 

 


 
 

Udialo sa v našej obci

Folklórne slávnosti Podhorie 2016

slavnosti

V dňoch 24.6. a 25.6.2016 sa v neďalekej obci Podhorie konali už tradičné Folklórne slávnosti. Návštevníci sa mohli tešiť na bohatý program, o ktoré sa starali rôzne folklórne súbory z celého Slovensk ...viac...

Zverejnené 21.8.2016 -TK-


 

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí Pri príležitosti MDD, poslanci Obecného zastupiteľstva zorganizovali dňa 4.6.2016 na futbalovom štadióne v Sklených Tepliciach program pre naše deti, v rámci ktorého si deti m ...viac...

Zverejnené 10.6.2016 -TK-


 

Ďakovný list od prezidenta SČK

75607.JPG

Starosta obce prevzal dňa 4.mája 2016 ďakovný list od prezidenta Slovenského Červeného kríža ako poďakovanie obci za podporu aktivít Slovenského Červeného kríža. Slávnostný akt sa uskutočnil v zrkadlo ...viac...

Zverejnené 10.6.2016 -TK-


 
Položky 1-3 z 8

Najbližšie kultúrne podujatia v okolí

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 
ÚvodÚvodná stránka