Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Sklené Teplice

erbObec Sklené Teplice, Obecné zastupiteľstvo v Sklených  Tepliciach a Občianske združenie Teplice, Vás pozývajú na

8. ročník ochutnávky zabíjačkových špecialít

Program: 

15,00 hod.     príhovor starostu obce a privítanie hostí

15,10 hod.     kultúrny program v rámci ktorého

                      sa predstaví spevácka skupiny Tepličianka

15,30 hod.    ochutnávka zabíjačkových špecialít a zábava

 

specialityprasa.jpg

 

Toto všetko sa uskutoční dňa 10.2.2018 od 15,00 hod. v Kultúrnom parku v Sklených Tepliciach.

 

Z podujatia budú vyhotovené fotografické a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré budú zverejnené na webovej stránke obce Sklené Teplice.


 

Občianske združenie TEPLICE sa v roku 2018 uchádza o 2% dane!


Naše Občianske združenie Teplice sme zaregistrovali ako  príjemcu 2 % z dane na rok 2017. Peniaze, ktoré získavame, využívame na financovanie kultúrnych akcií, vydávanie novín... Ak by ste sa rozhodli venovať nám túto časť dane, budeme vám povďační.


Naše údaje :
Názov organizácie:
Občianske združenie Teplice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37897667
Sídlo: Sklené Teplice 228, 966 03

Tlačivá na stiahnutie nájdete na 

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3550


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sklené TepliceVytlačiť
 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sklené Teplice

osvetlenie

  • miesto realizácie projektu: Obec Sklené Teplice
  • názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sklené Teplice

Predmetom predkladaného projektu je výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia a obnova súvisiacich prvkov osvetľovacej sústavy v intraviláne obce Sklené Teplice. Rekonštrukcia je zameraná na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti vedenia, na zníženie nákladov spojených s prevádzkou verejného osvetlenia a zlepšenie osvetlenia komunikácií. Zahŕňa výmenu 44 ks existujúcich svietidiel za nové s lepšími svetelno-technickými a ekonomickými vlastnosťami, výmenu výložníkov (umiestnenie pod vedenie NN), výmenu rozvádzača, a doplnenie sústavy verejného osvetlenia 26 svietidlami na hlavnej ceste III. triedy č. 2498.

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

 

 

  • názov a sídlo prijímateľa: Obec Sklené Teplice, 966 03 Sklené Teplice č. 161
  • informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizcie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100znakov pre každú aktivitu)    
Aktivita 1: Štúdia a svetelno-technické meranie modernizovaného osvetlenia obce 07/2015 06/2016
Aktivita 2: Výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia obce a obnova súvisiacich prvkov osvetľovacej sústavy 12/2015 12/2015
Podporné aktivity    
Riadenie projektu 07/2015 06/2016
Publicita a informovanosť 07/2015 06/2016
Začatie práv na projekte 07/2016  
Ukončenie prác na projekte   06/2016

 

  • logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu :

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

 

 

  • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.hospodarstvo.gov.sk/

  • výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 33 612,98 EUR

 

 


 
 

OZNAMY

Pozvánka na 8. ročník ochutnávky zabíjačkových špecialít

Pochúťky.jpg

Obec Sklené Teplice, Obecné zastupiteľstvo v Sklených  Tepliciach a Občianske združenie Teplice, Vás pozývajú na
8. ročník ochutnávky zabíjačko ...viac...

Zverejnené 26.1.2018 -lm-


 

Udialo sa v našej obci

Mikuláš v Sklených Tepliciach

mikuláš

Pozrite si zopár fotiek z Mikuláša 2017 konaného v Kultúrnom parku v Sklených Tepliciach

viac...

Zverejnené 15.12.2017 -TK-


 

Folklórne slávnosti Podhorie 2016

slavnosti

V dňoch 24.6. a 25.6.2016 sa v neďalekej obci Podhorie konali už tradičné Folklórne slávnosti. Návštevníci sa mohli tešiť na bohatý program, o ktoré sa starali rôzne folklórne súbory z celého Slovensk ...viac...

Zverejnené 21.8.2016 -TK-


 

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí Pri príležitosti MDD, poslanci Obecného zastupiteľstva zorganizovali dňa 4.6.2016 na futbalovom štadióne v Sklených Tepliciach program pre naše deti, v rámci ktorého si deti m ...viac...

Zverejnené 10.6.2016 -TK-


 
Položky 1-3 z 9
ÚvodÚvodná stránka